นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด