นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด