ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๘ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๖ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด