ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ด้วยความยินดียิ่ง
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566
กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยให้ความรู้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
รวมบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2566
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยง ...
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
อ่านต่อ ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 (3 ปีซ้อน) ตรวจประเมินโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด