ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยให้ความรู้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
รวมบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เชื่อมโยง ...
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 (3 ปีซ้อน) ตรวจประเมินโดยสำนักนายกรัฐมนตรี
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต
วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตถือปฏิบัติ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด