ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต มาศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของกรมสุขภาพจิต
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
สำนักวิชาการกรมสุขภาพจิต มาศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และงานข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนของกรมสุขภาพจิต
ร่วมแสดงความยินดีกับกรมอนามัย
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ศึกษาดูงานกรมอนามัย วันที่ 7 กันยายน 2562
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562
การศึกษาดูงานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อศึกษากระบวนการรวบรวมข้อมูลและการจัดแสดงเอกสารสำหรับเผยแพร่
โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562
โครงการอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
... อ่านทั้งหมด