ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยให้ความรู้ประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (08/11/2565)
นโยบายการพัฒนางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (17/10/2565)
รวมบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (12/10/2565)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 (3 ปีซ้อน) ตรวจประเมินโดยสำนักนายกรัฐมนตรี (23/08/2565)
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมสุขภาพจิต (06/07/2565)
กรมสุขภาพจิต เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ CISCO WEBEX (29/04/2565)
กรมสุขภาพจิต เข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2565 (29/04/2565)
จัดอบรม "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" (22/04/2565)
กรมสุขภาพจิต รับโล่รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าาวสารของราชการ โดดเด่น จำนวน 2 โล่รางวัล (ปี 2563 และปี 2564) (15/03/2565)
กรมสุขภาพจิต เข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (10/03/2565)