การประชุมคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 36/2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม สขร. อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด