ประกาศประกวดราคา สอบราคา
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารบรรณฯ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารบรรณฯ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18ม.ค.62 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18ม.ค.62 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระกาศยกเลิกซื้อซอฟต์แวร์แม่ข่ายเสมือน ครั้งที่ 2 11 ม.ค.62 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระกาศยกเลิกซื้อซอฟต์แวร์แม่ข่ายเสมือน ครั้งที่ 2 11 ม.ค.62 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 26 ธ.ค.61 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 26 ธ.ค.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11ธ.ค.61 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11ธ.ค.61 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 30พ.ย.61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 30พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 19พ.ย.61 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 19พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 15พ.ย.61 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 15พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในการราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในการราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน 12 ต.ค. 61 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน 12 ต.ค. 61 ... อ่านต่อ
ประกาศราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 33 คัน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 33 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิตประจำปี 2562 7 ก.ย. 61 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิตประจำปี 2562 7 ก.ย. 61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต 7 ก.ย.61 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต 7 ก.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 9 ก.พ.61 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 9 ก.พ.61 ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้ 18 คัน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้ 18 คัน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด