ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารบรรณฯ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบสารบรรณฯ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18ม.ค.62 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 18ม.ค.62 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระกาศยกเลิกซื้อซอฟต์แวร์แม่ข่ายเสมือน ครั้งที่ 2 11 ม.ค.62 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อระกาศยกเลิกซื้อซอฟต์แวร์แม่ข่ายเสมือน ครั้งที่ 2 11 ม.ค.62 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 26 ธ.ค.61 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 26 ธ.ค.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11ธ.ค.61 วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11ธ.ค.61 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 30พ.ย.61 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 30พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 19พ.ย.61 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) 19พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 15พ.ย.61 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ 15พ.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในการราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในการราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน 12 ต.ค. 61 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการกรมสุขภาพจิต จำนวน 33 คัน 12 ต.ค. 61 ... อ่านต่อ
ประกาศราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 33 คัน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ 33 คัน ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิตประจำปี 2562 7 ก.ย. 61 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดกรมสุขภาพจิตประจำปี 2562 7 ก.ย. 61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต 7 ก.ย.61 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับและสนามหญ้ากรมสุขภาพจิต 7 ก.ย.61 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 9 ก.พ.61 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 9 ก.พ.61 ... อ่านต่อ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้ 18 คัน วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถตู้ 18 คัน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด