นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายเน้นหนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 (วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562) วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายของนายกรัฐมตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) 12 ด้าน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แนวทาการดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด