ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประชุมการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEAนครนายก ครั้งที่ 1
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
PEAนครนายก ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงาน โครงการ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์ พ.ร.บ.ข้
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ จังหวัดนครนายก 20 ก.พ. 2561 ณ วัดบุ่งกระเบา จ.นครนายก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า PEA ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ความปลอดภัย และ การให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟภ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2559 จาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
... อ่านทั้งหมด