ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 เชื่อมโยง ...
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 4 ตำแหน่ง, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนิติกร (ศปก.สค.) ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 4 ตำแหน่ง, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2 ตำแหน่ง, ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งนิติกร (ศปก.สค.) ประจำปีงบประมาณ 2562 เชื่อมโยง ...
สค.พม. จัด “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย ไร้ความรุนแรง”
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
สค.พม. จัด “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย ไร้ความรุนแรง” เชื่อมโยง ...
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เชื่อมโยง ...
พม. ห่วงใยคนไทยในต่างแดน เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจาก 15 ประเทศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พม. ห่วงใยคนไทยในต่างแดน เร่งพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครหญิงไทยในต่างประเทศจาก 15 ประเทศ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด