ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม หลักสูตร “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540” ให้กับคณะกรรมการประจำกอง และ กฟฟ.ในสังกัด
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นตัวแทนของกฟอ.คลองหลวง ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540" ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ก.1 จ.พระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยง ...
ประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลขึ้นบนเว็บไซต์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Video Conference
วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 ประชุมชี้เเจงการจัดทำข้อมูลขึ้นเว็ปไซค์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบ Video Conference กับคณะกรรมการ กฟก.1 และ กฟฟ.ในสังกัด เชื่อมโยง ...
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ประธานกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูล ข่าวสารของ กฟภ.เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์ และนางสาวปศิญา เชื้อดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนา ระบบสารสนเทศข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมตอบ ข้อหารือคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาและคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.สำนักงานใหญ่และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 12 เขต เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการเข้าร่วมโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น ในปี 2561 ซึ่งจัดโดย สขร. คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ.ยังได้รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2560 และแผนการดำเนินงาน ปี 2561 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 22 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ กฟภ. เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด