ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟฟ.สระแก้ว,เขาฉกรรจ์,อรัญประเทศ,ตาพระยา,คลองหาด,โคกสูง,วัฒนานคร,วังน้ำเย็น,วังสมบูรณ์,ท่าตูม,ศรีมโหสถ,ศรีมหาโพธิ์,ปราจีนบุรี โดยมีคณะทำงานจาก กฟก.๑ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลหน้าเว็ปไซต์
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารกฟอ.ศรีมหาโพธิ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคาร 2 ชั้น 4 โดยได้รับเกียรติจาก นางภัคพิชา จันทรศิริ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและวิเคราะห์
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
วันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟอ.ศรีมหาโพธิ เข้ารับการอบรมหลักสูตร กฏหมาย พ.ร.บ.ข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสาหรับคณะทางานฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 2 กฟก.1
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
วันที่ 18 ก.พ. 2559 ทีมงาน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟจ.ปจ. มาให้คำแนะนำ การตั้งศูนย์ พรบ.ข้อมูลฯ กฟอ.ศม.
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
อ่านต่อ ...
คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ปราจีนบุรี
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด