ข่าวประชาสัมพันธ์
งดให้บริการที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย ของดให้บริการที่สำนักงานเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 - 2 สิงหาคม 2564 (หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง) สำหรับการให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ยังดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง PEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง - ชำระค่าไฟฟ้า ช่องทาง e-Payment เช่น PEA Smart Plus Application สามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play ดาวน์โหลดฟรี - ขอใช้ไฟใหม่ ผ่านระบบ PEA e-service (eservice.pea.co.th)
Solar Rooftop
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ช่องทางเลือก เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
มาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไม่มีหมดเขต
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด