ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประชุมการดำเนินงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร PEAนครนายก ครั้งที่ 1 (22/01/2562)
PEAนครนายก ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงาน โครงการ จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเยี่ยมชม ศูนย์ พ.ร.บ.ข้ (17/07/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า PEA ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ความปลอดภัย และ การให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร กฟภ (28/02/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ จังหวัดนครนายก 20 ก.พ. 2561 ณ วัดบุ่งกระเบา จ.นครนายก (28/02/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ร่วมรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2559 จาก นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 (19/09/2560)
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 PEA นครนายก จัดประชุมผลดำเนินการโครงการ การไฟฟ้าโปร่งใส 2.0 และติดตามการดำเนินงานของ ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร มี นายชัยโย เชิดฉาย ผู้จัดการ เป็นประธาน การประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร , หัวหน้าแผนกทุกแผนกติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ (18/08/2560)
ประชาสัมพันธ์ แนะนำ การไฟฟ้าโปร่งใส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก (24/07/2560)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริการประชาชน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และ นายชัยโย เชิดฉาย ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับ (21/07/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก รับการตรวจประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูงตามโครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (14/07/2560)
คณะทำงาน ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ขนส่งจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (12/07/2560)