ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาต้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรายระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22/02/2561)
ประกวดราคาเช่าจัดเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2561-2566 จำนวน 78คัน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด กฟน.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (21/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และวางระบายน้ำ ที่คลังพลัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (21/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่1 ตามโครงการ คพจ.1 (05/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่2 ตามโครงการ คพจ.1 (05/02/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (24/01/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (24/01/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่3 (23/01/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกันดิน ถนน-ลาน คสล รางระบายน้ำและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (19/01/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ภาในอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ (17/01/2561)