ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก-หาดอาษา จุดที่3 จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1 (22/03/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด (19/03/2561)
ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน (เริ่มจ้าง 1 กรกฏาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) เลขที่ประกวดราคา PEA-LBRN3/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15/03/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้าง18เดือน (15/03/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเช่ายานพาหนะปี2561-2562 จำนวน3รายการ (09/03/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์-สามแยกวังชมภู(ฝั่งขวา) (จุดที่1) จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.3 (28/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่1 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 (28/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่2 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 (28/02/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ถมดิน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (28/02/2561)
ประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงวจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ (27/02/2561)