ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารคลังโปร่งเก็บพัสดุ ถนน-ลาน คสล. ประตูตาข่ายบานเลื่อนและรั้วลวดหนามสถานีการไฟฟ้าโคกสำโรง จลพบุรี (21/05/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าโครงการเช่ารถยนต์สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่2 คขก.2 (08/05/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน15รายการ งบ คพจ.1 (3-4) (23/04/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน13รายการ (10/04/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า (09/04/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า22-33kV ทดแทนจำนวน1ชุด (09/04/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าช่วง ตลาดบ้านไร่-บ้านทองหลาง (จุดที่1)อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 (05/04/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 แผน3-4 (26/03/2561)
ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 (23/03/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง ซ.11-จุดแบ่งเขตพระพุทธบาท ซ.7 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ. (22/03/2561)