ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน47รายการ (07/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 29 รายการ (06/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล้อคบนกำแพงกันดิน ถนนลานคสล.รางระบายน้ำ และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่คลังพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์ (04/12/2561)
ขายทอดตลอด ขายรถยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี (03/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน จำนวน1รายการ (03/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน4รายการ (03/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยจำนวน 7 รายการ (27/11/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงLOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่2 จ.เพชรบูรณ์ (22/11/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่1จ.เพชรบูรณ์ (22/11/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/11/2561)