ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ ประตูเลื่อน ลวดตาข่ายและรื้อถอน -ลาน คสล.ของเดิมที่คลังพัสดุ (19/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (11/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี (11/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานรื้อถอนรั้ว ก.3 ของเดิมและก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคตอนบนลวดตาข่าย ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (08/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่าย ประตูเลื่อนรวดตาข่ายและรื้ออนถนน-ลาน คสล.ชองเดิมที่คลังพัสดุ การไฟฟ่้าจ.สิงห์บุรี (08/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (08/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.โคกสำโรง (08/06/2561)
ประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี (08/06/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/05/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง2ชั้นและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ต.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ (21/05/2561)