ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดสิงห์-จุดแบ่งเขต กฟส.หันคา (18/01/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาด ประจำปี2562 (03/01/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (3-4) ประจำปี2562 (19/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์ประกอบสายไฟจำนวน15รายการ (19/12/2561)
ประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ PREFORMED (19/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสถานีชัยบาดาล-สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จุดที่3 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 (18/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์แบบรายปี (13/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้)จำนวน2หลัง ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (12/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด จำนวน8คน ประจำปี2562 (12/12/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบอ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ ประจำปี 2562 (07/12/2561)