ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (14/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว (06/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกั้นดิ้น ที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท (22/05/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (25/04/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.1 แผน(3-4) ปี2562 (26/03/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี2561 (14/03/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย (04/03/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงมูลเหล็ก-สำนักงานสรรพกรเพชรบูรณ์ จุดที่2 (04/03/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ.หนองไผ่-บ.ลำพาด จุดที่2ตามโครงการ คพจ.1 (28/02/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกไหสี่หู-บ้านโตนด จ.สิงห์บุรี คพจ.1 (25/01/2562)