ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ายานพาหนะปี62-67 จำนวน3รายการ 40 คัน ให้การไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ (20/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์สายยึงโยง จำนวน23รายการ (19/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมเนียม22เควี 1x1859 ต.มมSAC เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน84,000 เมตร (19/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน26รายการ (18/09/2561)
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน1รายการ คือฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ4x100แอมป์500โวลท์ จำนวน 1,200 ชุด (14/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน6รายการ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย (13/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮามอร์นิกแบบพกพา (09/09/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33เควี จำนวน6ชุด (27/08/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือในงานด้านมอนิเตอร์ และหม้อแปลง3รายการ ปีงบประมาณ2561 (20/08/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านเกษตรชัย-บ้านตะคล้อลาด จุดที่1 อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คพจ.1 (06/08/2561)