ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 |
ประกวดราคาจัดซื้อมิเตอร์ (15/06/2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงเก่าชำรุด (03/06/2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 7 รายการ (ก้านสมอบก สลักห่วง กายทิมเบิ้ล ยูแคล้มป์) (20/02/2558)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) (18/02/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกวังบ่าง-ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี (15/01/2558)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต น.3 กบญ.(จซ) ป29/2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 1 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ป 18/2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3กบญ.(จซ)ส11/2560
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ขนาด น.3 กบญ.(จซ) ป30/2560
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส3-1/59,60