ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 | 14 |  15 | 16 | 17 |
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้(จุดที่2) (18/11/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ (จุดที่1) (18/11/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด30,50,100,160,250เควีเอ (09/11/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ท่าโบสถ์-ดอนกระพี้(จุดที่ 3) (02/11/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง24รายการ (11/09/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด100,160เควีเอ (10/09/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 4รายการ (25/08/2558)
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องสุขาชาย-หญิง จ.ชัยนาท (14/08/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ (03/07/2558)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 19 รายการ (19/06/2558)