ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 | 13 |  14 | 15 | 16 | 17 |
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง9รายการ (18/01/2559)
ประกวดสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (15/01/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง7รายการ (14/01/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ (08/01/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง กราวด์ร็อด จำนวน8,136ชุด (07/01/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ (05/01/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ (ลวดอลูแบน ,กลม , หุ้มฉนวน) (05/01/2559)
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) (05/01/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่5 (22/12/2558)
ประกวดราคาจ้างเหมา บ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่4 (18/11/2558)