ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 | 12 |  13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย คฟก.ช่วงบ้านนาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (18/05/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต (04/05/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง3รายการ (22/04/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล (20/04/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เบลแคล้มป์ฮอทไลน์,ฮอทไลน์แคล้มป์) (21/03/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านหนองมะสังข์-อ.บ้านไร่(จุดที่3) (09/03/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต2รายการ (04/03/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต6รายการ (03/03/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง4รายการ (20/01/2559)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ (19/01/2559)