ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ » หน้าที่แล้ว 11 |  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3 กบญ.(จซ) ส 9-1/59,60 (12/01/2560)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส 7-1/59,60 (09/01/2560)
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส7-1/59,60 (09/01/2560)
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ป17/2560 (05/01/2560)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน13รายการ PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)5-3/2559 (15/12/2559)
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ส8/2560 (13/12/2559)
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส 7/2560 (07/12/2559)
ปรกะกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 8 รายการ (01/08/2559)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแยกบ้านน้ำทรง-บ้านตานิว จุดที่3 (02/06/2559)
ประกวดราคาซื้อ สายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม (21/05/2559)