ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สามแยกบ้านบางสำราญ-วัดเช่าสิงห์ (04/01/2564)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกร์ณประกอบมิเตอร์ (24/12/2563)
ประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (15/12/2563)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์-สามแยกวังชมภู (จุดที่2) จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.3 (01/07/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00ม. ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ และรั้วลวดหนาม ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (27/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม22 เควี 1x5 ต.มม. จำนวน 150,000 เมตร (26/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังทอง จ.เพชรบูรณ์ (24/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตัดต้นไม้แรงต่ำ แบบเฉพาะคราว กฟจ.เพชรบูรณ์ (24/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านมหาโพธิ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี (20/06/2562)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 แผน(3-4) ครั้งที่2 ประจำปี2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน12รายการ (20/06/2562)