ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงจำนวน20รายการ (05/11/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22เควี จำนวน56,000เมตร (30/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 (22/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่2 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 (22/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง-ประดาหัก จุดที่1 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 (22/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งCCTVที่อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี (10/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วยจำนวน6รายการ (05/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33 เควี 32รายการ 6ชุด ครั้งที่2 (02/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โลหะจำนวน 15 รายการ (02/10/2561)
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ (01/10/2561)