ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดกลับ-ตาอกลับมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/02/2561)
ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบันไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (29/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ห้องเวรแก้ไฟ คลังพัสดุ และพื้นที่โดยรอบ กฟจ.นครนายก 2559 (25/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง ลดขนาด ย้าย และเลิกใช้มิเตอร์ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ (13/01/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ห้องเวรแก้ไฟ คลังพัสดุ และพื้นที่โดยรอบ กฟจ.นครนายก (17/12/2558)
ประกาศ ประกวดราคา เลขที่ PEA.นย.(กส)1504/2558 (10/12/2558)