- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
จ้างจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบาครัว ประจำปี 2559 ด้ายวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/01/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (05/01/2560)
ยกเลิกสอบราคาจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 (05/01/2560)
สอบราคาจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (05/01/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผฃประโยชน์ร่วมกัน เรื่องการจัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (07/12/2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปีและเกิน 7 ปี (24/11/2559)
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหมึกพิมพ์ ครั้งที่ 1 จำนวน 38 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (22/11/2559)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของการประกวดราคาจัดซื้อเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ฯ (11/11/2559)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ดพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุ การใช้งานครอบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/10/2559)
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และเกิน 7 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (10/10/2559)