ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
วันที่่ 24 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา (02/01/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2561 (07/12/2560)
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย บริเวณคลังพัสดุกบินทร์บุรี(บ้านโคกหนองปรือ) ประจำปี 2560 (14/12/2559)
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ประจำปี 2560 (14/12/2559)
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย (25/11/2558)