ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา (28/03/2562)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ กฟอ.ศม.-โครงการเดอะนารา มาสเตอร์พีช เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (23/04/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกฟอ.ศม.-โครงการเดอะนาราเฟอร์เฟค เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (08/02/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกฟอ.ศม.-บ้านจัดสรรโครงการ บริษัท มีทาวน์ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (22/01/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kv ใต้แนวสายส่ง 115 kv -บริษัท เมโทรอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29/12/2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กฟอ.ศม. - โครงการบ้านจัดสรรเดอะนารา เฟส1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28/11/2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กฟอ.ศม. - ปรับปรุงช่วงบ้านนายประทีปถึงบ้านนายสมชายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (28/11/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการบ้านเอื้ออาทรศรีมหาโพสถ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (22/08/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการ บ้านจัดสรรลันทาน่า (25/04/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี เฟส 2 (25/04/2560)