เรื่องที่อนุมัติ/อนุญาต
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (09/01/2566)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (06/12/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (07/11/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2565 (05/10/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (08/09/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (03/08/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (07/07/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (09/06/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน เมษายน 2565 (06/05/2565)
สรุปผลคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 (05/04/2565)