ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างแบบประกวดราคา และสอบราคา (01/01/2562)
ผลการพิจารณา ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/2560)
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) อ.กบินทร์บุรี ประจำปี 2560 (29/12/2559)
ผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ประจำปี 2560 (29/12/2559)
ผลการสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้า และคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) ประจำปี 2559 (18/01/2559)
ผลการสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานการไฟฟ้า และคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) ประจำปี 2558 (08/01/2558)