สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ Front Office วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมพื้น ฝ้า เพดานและโคมไฟ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ 2561 (งดจ่ายไฟ) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด 2561 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี เป็นรายปี วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความสะอาด 2560 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย 2560 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาตั้งตัวแทนจดหน่วยพร้อมแจ้งค่าไฟฟ้า วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด