สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างรักษาความปลอดภัยคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) ประจำปี 2561 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย(สำนักงานการไฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคลังพัสดุหลัก กบินทร์บุรี (โคกหนองปรือ) วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด