ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สามแยกบ้านบางสำราญ-วัดเช่าสิงห์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สามแยกบ้านบางสำราญ-วัดเช่าสิงห์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกร์ณประกอบมิเตอร์ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกร์ณประกอบมิเตอร์ ... อ่านต่อ
ประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกาศราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์-สามแยกวังชมภู (จุดที่2) จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.3 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00ม. ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ และรั้วลวดหนาม ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00ม. ถนน-ลาน คสล. รางระบายน้ำ และรั้วลวดหนาม ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม22 เควี 1x5 ต.มม. จำนวน 150,000 เมตร วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สายเคเบิ้ลอากาศอลูมิเนียม22 เควี 1x5 ต.มม. จำนวน 150,000 เมตร 17/6/62 - 4/7/62 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตัดต้นไม้แรงต่ำ แบบเฉพาะคราว กฟจ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ตัดต้นไม้แรงต่ำ แบบเฉพาะคราว กฟจ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังทอง จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านวังทอง จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 แผน(3-4) ครั้งที่2 ประจำปี2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน12รายการ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 แผน(3-4) ครั้งที่2 ประจำปี2562 ตามแผนงานก่อสร้างประจำปี 2563 จำนวน12รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านมหาโพธิ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานปรับปรุงเปลี่ยนสายบ้านมหาโพธิ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรางระบายน้ำ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกั้นดิ้น ที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกั้นดิ้น ที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชัยนาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน2ชั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.1 แผน(3-4) ปี2562 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย คพจ.1 แผน(3-4) ปี2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี2561 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย สำหรับโครงการ คชฟ.3 ประจำปี2561 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงมูลเหล็ก-สำนักงานสรรพกรเพชรบูรณ์ จุดที่2 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงมูลเหล็ก-สำนักงานสรรพกรเพชรบูรณ์ จุดที่2 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ้างเหมาปรับปรุงที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบรรพตพิสัย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ.หนองไผ่-บ.ลำพาด จุดที่2ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายบ.หนองไผ่-บ.ลำพาด จุดที่2ตามโครงการ คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกไหสี่หู-บ้านโตนด จ.สิงห์บุรี คพจ.1 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงแยกไหสี่หู-บ้านโตนด จ.สิงห์บุรี คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดสิงห์-จุดแบ่งเขต กฟส.หันคา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดสิงห์-จุดแบ่งเขต กฟส.หันคา ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาด ประจำปี2562 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลาดยาด ประจำปี2562
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (3-4) ประจำปี2562 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานงบ คพจ.1 (3-4) ประจำปี2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์ประกอบสายไฟจำนวน15รายการ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์ประกอบสายไฟจำนวน15รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ PREFORMED วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 PREFORMED ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสถานีชัยบาดาล-สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จุดที่3 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงสถานีชัยบาดาล-สะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จุดที่3 อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์แบบรายปี วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า กฟจ.เพชรบูรณ์แบบรายปี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด จำนวน8คน ประจำปี2562 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด จำนวน8คน ประจำปี2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้)จำนวน2หลัง ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้ออาคารสำเร็จรูป (ถอดประกอบได้)จำนวน2หลัง ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ชัยบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน47รายการ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน47รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบอ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ ประจำปี 2562 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการงดจ่ายไฟเขตรับผิดชอบอ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ ประจำปี 2562 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 29 รายการ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี2562 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 29 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล้อคบนกำแพงกันดิน ถนนลานคสล.รางระบายน้ำ และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่คลังพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล้อคบนกำแพงกันดิน ถนนลานคสล.รางระบายน้ำ และงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมที่คลังพัสดุ กฟจ.นครสวรรค์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน4รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน จำนวน1รายการ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกัน จำนวน1รายการ ... อ่านต่อ
ขายทอดตลอด ขายรถยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ขายรถยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยจำนวน 7 รายการ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบลูกถ้วยจำนวน 7 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงLOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่2 จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงLOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่2 จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่1จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง และปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA5R-01บ้านสักหลง-บ้านวังมล จุดที่1จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดโพธิ์งาม-วัดตะกู จุดที่2 จ.ชัยนาท วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายวัดโพธิ์งาม-วัดตะกู จุดที่2 จ.ชัยนาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ วัดโพธิ์งาม-วัดตะกู จุดที่1 จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงจำนวน20รายการ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยงจำนวน20รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22เควี จำนวน56,000เมตร วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22เควี จำนวน56,000เมตร ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง-ประดาหัก จุดที่1 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณ กฟส.หนองฉาง-ประดาหัก จุดที่1 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่2 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่2 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงสี่แยกวังเพลิง-อ.สระโบสถ์ จุดที่1 อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพร้อมติดตั้งCCTVที่อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพร้อมติดตั้งCCTVที่อาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วยจำนวน6รายการ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วยจำนวน6รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โลหะจำนวน 15 รายการ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 อุปกรณ์โลหะจำนวน 15 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33 เควี 32รายการ 6ชุด ครั้งที่2 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33 เควี 32รายการ 6ชุด ครั้งที่2 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 34 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เช่ายานพาหนะปี62-67 จำนวน3รายการ 40 คัน ให้การไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561 เช่ายานพาหนะปี62-67 จำนวน3 รายการ 40 คันให้การไฟฟ้าในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมเนียม22เควี 1x1859 ต.มมSAC เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน84,000 เมตร วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ อลูมเนียม22เควี 1x1859 ต.มมSAC เพื่อใช้งานโครงการ คชฟ.3 จำนวน84,000 เมตร ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์สายยึงโยง จำนวน23รายการ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 อุปกรณ์สายยึงโยง จำนวน23รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน26รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน26รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน1รายการ คือฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ4x100แอมป์500โวลท์ จำนวน 1,200 ชุด วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน1รายการ คือฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ4x100แอมป์500โวลท์ จำนวน 1,200 ชุด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน6รายการ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อพัสดุรองปี2561 จำนวน6รายการ ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮามอร์นิกแบบพกพา วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องวัดฮามอร์นิกแบบพกพา ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33เควี จำนวน6ชุด วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง 22-33เควี จำนวน6ชุด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือในงานด้านมอนิเตอร์ และหม้อแปลง3รายการ ปีงบประมาณ2561 วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือในงานด้านมอนิเตอร์ และหม้อแปลง3รายการ ปีงบประมาณ2561 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านเกษตรชัย-บ้านตะคล้อลาด จุดที่1 อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง บ้านเกษตรชัย-บ้านตะคล้อลาด จุดที่1 อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ขายทอดตลาด ขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ขายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยุบสภาพในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงตลาดวิเชียรบุรี-บ้านนานสนุ่น จุดที่1 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงตลาดวิเชียรบุรี-บ้านนานสนุ่น จุดที่1 อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอพไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ 9รายการ จำนวน1ชุด วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และอพไหล่สำหรับซ่อมแซมเครื่องมือฮอทไลน์ 9รายการ จำนวน1ชุด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า จำนวน 1 ชุด วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า จำนวน 1 ชุด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง จุดที่2 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง จุดที่2 อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง วัดเซ่าสิงห์-บ้านตาลเดี่ยว อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง วัดเซ่าสิงห์-บ้านตาลเดี่ยว อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าวยช่วง บ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง (จุดที่1) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าวยช่วง บ้านดงขุย-บ้านวังก้านเหลือง (จุดที่1) อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จ.นครสวรรค์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ องค์พระพุทธศรีสัพพัญญู จ.นครสวรรค์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่ายและปรูเลื่อนลวดตาข่าย ที่คลังพัสดุ กฟจ.อุทัย วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่ายและปรูเลื่อนลวดตาข่าย ที่คลังพัสดุ กฟจ.อุทัย ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ ประตูเลื่อน ลวดตาข่ายและรื้อถอน -ลาน คสล.ของเดิมที่คลังพัสดุ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ ประตูเลื่อน ลวดตาข่ายและรื้อถอน -ลาน คสล.ของเดิมที่คลังพัสดุ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุเพื่อใช้เป็นสำนักงานชั่วคราว ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.โคกสำโรง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.โคกสำโรง
ประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.อุทัยธานี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่าย ประตูเลื่อนรวดตาข่ายและรื้ออนถนน-ลาน คสล.ชองเดิมที่คลังพัสดุ การไฟฟ่้าจ.สิงห์บุรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รางระบายน้ำ รั้วรวดตาข่าย ประตูเลื่อนรวดตาข่ายและรื้ออนถนน-ลาน คสล.ชองเดิมที่คลังพัสดุ การไฟฟ่้าจ.สิงห์บุรี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานรื้อถอนรั้ว ก.3 ของเดิมและก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคตอนบนลวดตาข่าย ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานรื้อถอนรั้ว ก.3 ของเดิมและก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อคตอนบนลวดตาข่าย ที่ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง2ชั้น และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยต.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารคลังโปร่งเก็บพัสดุ ถนน-ลาน คสล. ประตูตาข่ายบานเลื่อนและรั้วลวดหนามสถานีการไฟฟ้าโคกสำโรง จลพบุรี วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดินก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ อาคารคลังโปร่งเก็บพัสดุ ถนน-ลาน คสล. ประตูตาข่ายบานเลื่อนและรั้วลวดหนามสถานีการไฟฟ้าโคกสำโรง จลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง2ชั้นและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ต.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง2ชั้นและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ ต.แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเช่าโครงการเช่ารถยนต์สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่2 คขก.2 วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การเช่าโครงการเช่ารถยนต์สำหรับงานขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่2 คขก.2 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน15รายการ งบ คพจ.1 (3-4) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน15รายการ งบ คพจ.1 (3-4) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน13รายการ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน13รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า22-33kV ทดแทนจำนวน1ชุด วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า22-33kV ทดแทนจำนวน1ชุด ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าช่วง ตลาดบ้านไร่-บ้านทองหลาง (จุดที่1)อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าช่วง ตลาดบ้านไร่-บ้านทองหลาง (จุดที่1)อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ตามโครงการ คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 แผน3-4 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบ คพจ.1 แผน3-4 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก-หาดอาษา จุดที่3 จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านตึก-หาดอาษา จุดที่3 จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง ซ.11-จุดแบ่งเขตพระพุทธบาท ซ.7 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ. วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง ซ.11-จุดแบ่งเขตพระพุทธบาท ซ.7 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ตามโครงการ คพจ. ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 ชุด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้าง18เดือน วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้าง18เดือน ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ระยะเวลาการจ้างตามสัญญา 18 เดือน (เริ่มจ้าง 1 กรกฏาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562) เลขที่ประกวดราคา PEA-LBRN3/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดเช่ายานพาหนะปี2561-2562 จำนวน3รายการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดเช่ายานพาหนะปี2561-2562 จำนวน3รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ถมดิน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงที่ดิน ถมดิน สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่2 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่2 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่1 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง LOA3R-01บขส.หล่มสัก-ศูนย์สร้างทางหล่มสัก จุดที่1 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์-สามแยกวังชมภู(ฝั่งขวา) (จุดที่1) จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.3 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สถานีไฟฟ้าเพชรบูรณ์-สามแยกวังชมภู(ฝั่งขวา) (จุดที่1) จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการ คชฟ.3
ประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงวจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงวจ่ายไฟเขตรับผิดชอบ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ต.วังชมภู อ.เขาค้อ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาต้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรายระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และวางระบายน้ำ ที่คลังพลัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และวางระบายน้ำ ที่คลังพลัสดุ กฟอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ประกวดราคาเช่าจัดเช่ายานพาหนะตามแผนประจำปี 2561-2566 จำนวน 78คัน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในสังกัด กฟน.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่2 ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่2 ตามโครงการ คพจ.1
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่1 ตามโครงการ คพจ.1 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง ขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่ ตามโครงการ คพจ.1 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 จ้างเหมางานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ พื้นลานคอนกรีต และรางระบายน้ำ ที่คลังพัสดุ กฟอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีปีะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่3 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงขนส่งชัยนาท-สี่แยกมโนรมย์ จุดที่3
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกันดิน ถนน-ลาน คสล รางระบายน้ำและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ รั้วคอนกรีตบล็อคบนกำแพงกันดิน ถนน-ลาน คสล รางระบายน้ำและงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ... อ่านต่อ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ภาในอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง ภาในอาคารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 ภาคเหนือ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน กฟน.3 อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 4 อาคารควบคุมการจ่ายไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 17/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 59 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 5/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) e 2/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ปรักวดราคาเลขที่ น.3-กบญ(จซ) ำ 1/2561 ด้วยวิธ๊การทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 18/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 15/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 11/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 8/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง สอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ส 6/2561 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3 กบญ.(จซ) ป 3/2561 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
จัดซื้อพัสดุรองตามแผนจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่างๆ ประจำปี 2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ) ป 10/2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองสอบราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ส 7/2561 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) ป 4/2561 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.)ป 13/2561 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ลพบุรี และคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์ น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 02/2560 วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ลพบุรี และคลังพัสดุ กฟจ.เพชรบูรณ์ น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 02/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ น.3 กกค.(ยธ) 11/2560 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ น.3 กกค.(ยธ) 11/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00 ม. และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 01/2560 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 22.00x45.00 ม. และรื้อถอนลาน คสล.ของเดิม ที่คลังพัสดุ กฟจ.ชัยนาท น.3 กบญ.(จซ) จ-ป 01/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 3 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 11-2/59,60 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 3 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 11-2/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงถมดิน(เพิ่มเติม) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด 9.00x22.00 ม. และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ปรับปรุงถมดิน(เพิ่มเติม) ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ขนาด 9.00x22.00 ม. และรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิม ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3กบญ.(จซ) ป32/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3กบญ.(จซ) ป32/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3 กบญ.(จซ) ป23/2560 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ สายเคเบิ้ล อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม. น.3 กบญ.(จซ) ป23/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส3-2/59,60 วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส3-2/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 06/2560 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 06/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 05/2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 05/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 04/2560 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย น.3 กกค.(กร) 04/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) น.3-กวว.(สอ) 001/2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(Split Type) น.3-กวว.(สอ) 001/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี น.3กค.(ยธ) - 5/2560 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศ การไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอบางระจัน จ.สิงห์บุรี น.3กค.(ยธ) - 5/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 8 ชุด น.3-กบญ.(จซ) ป20/2560 วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 8 ชุด น.3-กบญ.(จซ) ป20/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่วย น.3กกค.(กร) - 1/2560 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่วย น.3กกค.(กร) - 1/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศน์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ น.3กค.(ยธ) 4/2560 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น ขนาด 5.00x12.50 ม. และงานภูมิทัศน์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ น.3กค.(ยธ) 4/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 11 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 5-2/2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 11 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส 5-2/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส2-2/2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส2-2/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. มอก.85 เลขที่น.3-กบญ.(จซ)ป19/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อสายอลูมิเนียมเปลือย 185 ต.มม. มอก.85 เลขที่น.3-กบญ.(จซ)ป19/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3กบญ(จซ) ส 12-1/59,60 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3กบญ(จซ) ส 12-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ(จซ)ป1-1/59,60 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ(จซ)ป1-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส13-1/59,60 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ส13-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน PEA-(ผตบ.กบษ.น.3) 1/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3 กบญ.(จซ) ส 9-1/59,60 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3 กบญ.(จซ) ส 9-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส 7-1/59,60 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3-กบญ.(จซ) ส 7-1/59,60 ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส7-1/59,60 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส7-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ป17/2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองจำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ) ป17/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน13รายการ PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)5-3/2559 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน13รายการ PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)5-3/2559 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ส8/2560 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ส8/2560 ... อ่านต่อ
สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส 7/2560 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส 7/2560 ... อ่านต่อ
ปรกะกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 8 รายการ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ปรกะกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 8 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแยกบ้านน้ำทรง-บ้านตานิว จุดที่3 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงแยกบ้านน้ำทรง-บ้านตานิว จุดที่3 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อ สายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาซื้อ สายเคเบิ้ลอากาศ อลูมิเนียม 22 เควี 1x185 ต.มม ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย คฟก.ช่วงบ้านนาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย คฟก.ช่วงบ้านนาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง3รายการ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง3รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เบลแคล้มป์ฮอทไลน์,ฮอทไลน์แคล้มป์) วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เบลแคล้มป์ฮอทไลน์,ฮอทไลน์แคล้มป์) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านหนองมะสังข์-อ.บ้านไร่(จุดที่3) วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านหนองมะสังข์-อ.บ้านไร่(จุดที่3) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต2รายการ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต2รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต6รายการ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต6รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง4รายการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง4รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง9รายการ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง9รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง7รายการ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง7รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง กราวด์ร็อด จำนวน8,136ชุด วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง กราวด์ร็อด จำนวน8,136ชุด ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาซื้อพัสดุรอง จำนวน 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ (ลวดอลูแบน ,กลม , หุ้มฉนวน) วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ (ลวดอลูแบน ,กลม , หุ้มฉนวน) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่5 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่5 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ (จุดที่1) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ (จุดที่1) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้(จุดที่2) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายช่วงท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้(จุดที่2) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมา บ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่4 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมา บ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้ จุดที่4 ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด30,50,100,160,250เควีเอ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด30,50,100,160,250เควีเอ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ท่าโบสถ์-ดอนกระพี้(จุดที่ 3) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก งานปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ท่าโบสถ์-ดอนกระพี้(จุดที่ 3) ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง24รายการ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง24รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด100,160เควีเอ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลง ขนาด100,160เควีเอ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 4รายการ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 4รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องสุขาชาย-หญิง จ.ชัยนาท วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง ห้องสุขาชาย-หญิง จ.ชัยนาท ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง2รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 19 รายการ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุสำรอง 19 รายการ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจัดซื้อมิเตอร์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจัดซื้อมิเตอร์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงเก่าชำรุด วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงเก่าชำรุด ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 7 รายการ (ก้านสมอบก สลักห่วง กายทิมเบิ้ล ยูแคล้มป์) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 7 รายการ (ก้านสมอบก สลักห่วง กายทิมเบิ้ล ยูแคล้มป์) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง 2 รายการ (เทปไฟฟ้าพีวีซี , เทปพันเคเบิ้ลอากาศแรงสูง) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกวังบ่าง-ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย แยกวังบ่าง-ห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี ... อ่านต่อ
ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ขนาด น.3 กบญ.(จซ) ป30/2560  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 2 ขนาด น.3 กบญ.(จซ) ป30/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต น.3 กบญ.(จซ) ป29/2560  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต น.3 กบญ.(จซ) ป29/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 1 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ป 18/2560  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 1 รายการ น.3-กบญ.(จซ)ป 18/2560 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส3-1/59,60  ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3 กบญ.(จซ) ส3-1/59,60 ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3กบญ.(จซ)ส11/2560  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง น.3กบญ.(จซ)ส11/2560 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด