ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาตัดกลับ-ตาอกลับมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบันไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ห้องเวรแก้ไฟ คลังพัสดุ และพื้นที่โดยรอบ กฟจ.นครนายก 2559 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง ลดขนาด ย้าย และเลิกใช้มิเตอร์ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (นิติบุคคล) รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ห้องเวรแก้ไฟ คลังพัสดุ และพื้นที่โดยรอบ กฟจ.นครนายก วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคา เลขที่ PEA.นย.(กส)1504/2558 วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด