ประกวดราคาจ้างเหมาตัดกลับ-ตาอกลับมิเตอร์ ชนิด 1 เฟส และ 3 เฟส ประจำปี 2561 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบันไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด