ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา หมู่ 1-3 บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.บางซ้าย หมู่ 7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟย.บางซ้าย-หมู่ 11 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา - ม.7 ชายนา อ.เสนา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา-บริเวณ SNA02F-03 ไลน์ปิ่นทองแลนด์ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานขยายเขต กฟอ.เสนา-วัดหนองลำเจียก ม.5 ต.ชายนา อ.เสนา วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยคลังพัสดุการไฟฟ้าอำเภอเสนา ปี 2558 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเสนา ปี 2558 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด