ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 
ประกาศจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงระบบจำหน่าย กฟอ.เสนา หมู่ 1-3 บางยี่โท อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด