ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรม Invoice Notification System INSx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง - บ้านเอื้ออาทรรังสิต คลองสอง (การเคหะแห่งชาติ) ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ปี 2560 สถานีไฟฟ้าคลองหลวงและสถานีไฟฟ้าคลองสอง คลองแอนสองถึงคลองเจ็ด วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ ปี 2560 สถานีไฟฟ้าคลองหลวงและสถานีไฟฟ้าคลองสอง คลองแอนสองถึงคลองเจ็ด ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงเชื่อมโยง กฟอ.คลองหลวง ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองสอง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานปรับปรุงเชื่อมโยง กฟอ.คลองหลวง ไลน์ฟีดเดอร์ 10 สฟฟ.คลองสอง ช่วงที่ 1 (วัดหัตถสารเกษตร-คลองหก) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างงานย้ายแนวปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ กฟอ.คลองหลวง - สะพานข้ามคลองห้า เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3010 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างงานย้ายแนวปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ กฟอ.คลองหลวง - สะพานข้ามคลองห้า เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3010 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน บจก. มานะพัฒนาการ (Baranee Garden) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน บจก. มานะพัฒนาการ (Baranee Garden) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด