ประกาศประกวดราคา สอบราคา
วันที่่ 24 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกบินทร์บุรี ประจำปี 2560 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย บริเวณคลังพัสดุกบินทร์บุรี(บ้านโคกหนองปรือ) ประจำปี 2560 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อรับจ้างเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด