วันที่่ 24 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีประกาศประกวดราคา สอบราคา วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 
ประกวดราคาจ้างเหมานิติบุคคลรับจ้างเหมาจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำคลังพัสดุ(บ้านโคกหนองปรือ) อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปี 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด