ประกาศประกวดราคา สอบราคา
New! ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง และประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น 21 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น 21 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้รับเอกสารการจัดหาผู้ให้บริการประเมินช่องโหว่ของระบบเครือข่ายการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ (Vulnerability Assessment) และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารการจัดหาผู้ให้บริการ Cloud Service Authentication Service และ Data Encryption วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
รายชื่อผู้รับซองเอกสารการจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2561 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่สาขาพระราม 4 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สาขาหาดใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงระบบวิศวกรรมพื้นที่สาขาหาดใหญ่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบและจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 100 ตัว วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาและติดตั้งระบบปรับอากาศห้องประชุมสะแกวัลย์ ชั้น 24 วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งบันไดโครงเหล็กทางเดินบริเวณคูลลิ่งทาวเวอร์ ชั้น 25 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช็ดกระจกรอบอาคาร วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมเครื่องมือเพื่อจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมประยุกต์ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Application Firewall วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบภาพลายเซ็น วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการดูแลและตกแต่งสวน วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการเปลี่ยนลวดสลิงกระเช้าไฟฟ้า (Gondola) อาคารเอ็กซิม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น 21 (ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร และ Management Trainee) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น 21 (ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กร และ Management Trainee) วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Credit Rating Model วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำหน่วยงาน สำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการกำจัดแมลง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการกำจัดแมลง วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานบริการงานจัดเลี้ยง ประจำชั้น 24 ของธนาคาร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหากระเป๋าเดินทาง ชนิดมีล้อ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 2 คัน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพระราม 4 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาระบบงาน e-Services วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 (2103) (ประเภทชุด Partition โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม และตู้ไม้เก็บเอกสาร) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 (2103) (ประเภทเก้าอี้ทำงานและเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาพรมแผ่นปูพื้นเพื่อปรับปรุงพื้นที่ชั้น 21 (2103) วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการจัดทำ/ติดตั้งเบาะนั่ง VIP 9 ที่นั่ง สำหรับรถตู้โดยสารส่วนกลาง ของธนาคาร จำนวน 2 คัน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (ระยะเวลา 5 ปี) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น Lobby (ประเภทเก้าอี้ทำงาน เก้าอี้พักคอย และโต๊ะกลาง) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป งานปรับปรุงพื้นที่ชั้น Lobby (ประเภทชุด Partition โต๊ะทำงานพร้อมชุดรางไฟ โต๊ะประชุม และตู้ไม้เก็บเอกสาร) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป สำหรับฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการ Internet Backup Link วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขาบางนา-ตราด กม.3) วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ประจำหน่วยงานและประจำส่วนกลาง สาขาเสรีไทย วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการโครงการทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG และ CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปด้านฐานข้อมูล วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการระบบคัดกรองเว็บไซต์ (Web Security Filter) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานธุรการ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (VMWare) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Content Management System: CMS) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 1 คัน วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้รับจ้างจัดทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงานในปี 2560 วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการปรับปรุงระบบตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมต่อระบบงานอื่นๆ ด้วย Web Service หรือ SFTP วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาเครื่อง Scanner จำนวน 6 เครื่อง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบ Device Control วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Juniper ISG2000) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารเอ็กซิมจำนวน 6 ชุด วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับสำนักงานตัวแทนของ ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงตกแต่งพื้นที่ชั้น Lobby วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น Lobby วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 20 เครื่อง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance Link วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม VMWare วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบัญชี วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารเงิน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางจ้างจัดหาเครื่อง Projector และฉากรับภาพสำหรับห้องประชุมชั้น 24 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและการวางแผนพัฒนาพนักงานโดยใช้โมเดล 70-20-10” วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Due Diligence) ของธนาคาร วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการโครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขาขอนแก่น) วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Magic วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมทั้งจัดทำ Data Migration สำหรับระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ (Imaged Cheque Clearing and Archive System: ICAS) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานพื้นที่่ทำการชั้น 21, 22 และสาขาพระราม 4 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานระบบสำรองข้อมูล (Netbackup License) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรม IBM WebSphere & IBM Rational และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM P550 วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเก้าอี้ทำงาน จำนวน 300 ตัว วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Modular Automated Processing System วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบการบริหารการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Helpdesk) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM P550 (Alpar 2) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Farm Zone) วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ (Voice Recorder) ของสำนักงานใหญ่ และสาขาหาดใหญ่ ระยะเวลา 2 ปี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขาเชียงใหม่) วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการคัดเลือกและโอนย้ายพนักงานจากโครงสร้างปัจจุบันสู่โครงสร้างใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการ Internet Main Link วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการฐานข้อมูลบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการรับ-ส่งข้อมูลการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD Gateway) วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Agent วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (HP EVA6500) วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบข้อมูลเครดิต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
งานจัดหา/ติดตั้งแผงรั้วสแตนเลสแบบยืดหด (Folding Gate) จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้กั้นบริเวณทางเข้าด้านหน้าอาคาร และทางขึ้น-ลงอาคารจอดรถ ชั้น G วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ AS/400 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 6 คัน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN (HP EVA6400) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานปฏิบัติงานด้านเทคนิค 1 อัตรา และพนักงานปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 1 อัตรา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรม Oracle Database Enterprise 11G โดยวิธีพิเศษ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการประกันอัคคีภัยทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย SUN M5000 - DB for Production & Development วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการออกแบบ/ติดตั้งบูธเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และบูธแสดงความอาลัยในรัชกาลที่ 9 ด้วยวิธีพิเศษ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบงานหักบัญชีเช็คด้วยภาพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานชั้น 22 (2201-2202) ของธนาคาร วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้รับจ้างจัดบูทของธนาคาร ในงานมหกรรมการเงิน (Money Expo) ปี 2560 รวม 5 แห่ง (พัทยา หาดใหญ่ กรุงเทพฯ(ครั้งที่ 17) เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ(ส่งท้ายปี)) ด้วยวิธีพิเศษ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการ Google Application for Business โดยวิธีพิเศษ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์ของธนาคาร ประจำปี 2560 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรมบริหารจัดการเชื่อมต่อข้อมูล วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรม Trend Micro Antivirus วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น DL9400 และรุ่น DL7400 จำนวน 67 เครื่อง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP Business Objects BI, Edge Edition วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Cisco Network Equipment) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System: DMS) วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการจัดส่งรายงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETR Gateway) ต่อสำนักงาน ปปง. วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเทปของระบบสำรองข้อมูล วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการตีเส้นและเครื่องหมายจราจรภายในอาคารเอ็กซิม วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้งานที่สำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ สำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการจัดทำและติดตั้งม่านปรับแสง สำนักงานตัวแทน ธสน. ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้รับจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล SWIFT วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินของธนาคาร อำเภอเมือง จ.สมุทรสาคร วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรมสำเร็จรูปของระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ รวม 2 อัตรา วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหากระติกน้ำเก็บความร้อน-เย็น จำนวน 300 ใบ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาชุดโต๊ะทำงาน สำหรับห้องกรรมการผู้จัดการ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาพื้นที่ตั้งสำนักงานตัวแทน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Web Application Firewall วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลด้วยเทป วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 4 คัน วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลทรัพย์สินของธนาคาร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ตามแผนกอบกู้ธุรกิจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการดูแลและตกแต่งสวน วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช็ดกระจกรอบอาคาร วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับโปรแกรมประยุกต์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 3 คัน วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จ้างจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM AS/400 (Production & Development) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Server) ระยะเวลา 5 ปี วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการงานปรับปรุงระบบภาพห้องประชุม ชั้น 24 (ห้องอัญชัน/สุพรรณิการ์) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาบริษัทประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสี่ยงภัยเบ็ดเตล็ดทรัพย์สินและความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ประจำปี 2560 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเสมือน (VMWare) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง (สวิตช์เกียร์) วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera อาคารเอ็กซิม วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาและติดตั้งชุดไฟส่องสว่างฉุกเฉินสำหรับช่องบันไดหนีของอาคาร วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall (Juniper ISG2000) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาบัตรอวยพร (ร้านภูฟ้า) วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหากระติกน้ำเก็บความร้อน-เย็น วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำกระเป๋าอเนกประสงค์ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำร่มพับ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำสมุดโน๊ตปกหนัง วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ออกแบบและจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2560 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการว่าจ้างผู้รับเหมายาแนวกระเบื้องห้องน้ำชั้น G 11 12 14 15 16 17 23 และ 25 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเพื่อซ่อมแซมห้องประชุมและสัมมนา ชั้น 24 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานธุรการ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการระบบคัดกรองเว็บไซต์ (Web Security Filter) ด้วยวิธีพิเศษ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงาน จำนวน 6 คัน วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้รับจ้างจัดทำเสื้อยืดติดตราสัญลักษณ์ของธนาคาร จำนวน 1,400 ตัว วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานใหญ่ สาขาในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และสาขาต่างจังหวัด ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้รับเหมางานเปลี่ยนผ้าบุแผงกั้นพื้นที่ทำงาน (Partition) สำหรับพื้นที่ทำการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 โดยวิธีพิเศษ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการดูแลทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร ราย บจก.เอส.ดับเบิ้ลยู. มัลติเทค สตาร์ช จ.อุทัยธานี วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Credit Rating Model วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการข้อมูล วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูป สำหรับฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 2 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย (Network Access Control: NAC) วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป SAP Business Objects BI, Edge Edition วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการ Internet backup link 70M/35M ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้รับจ้างจัดทำของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ครบเกษียณอายุการทำงาน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (ปี 2560-2562) แผนปฏิบัติการและการปรับโครงสร้างองค์กร วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านการออกแบบและตัดต่อไฟล์มัลติมีเดีย วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ AS/400 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมระบบ Device Control วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานบัญชี วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรม VMWare วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ เพื่อมอบให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย จำนวน 10 เครื่อง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาโปรแกรม IBM WebSphere & IBM Rational และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM P550 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 40 เครื่อง วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 6 ชุด วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ปี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Balance Link วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องออกกำลังกายประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหาเครื่องออกกำลังกายประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปฐานข้อมูลสำหรับระบบรวมศูนย์การตรวจสอบข้อมูลคดีความและข้อมูลภาครัฐ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมสำเร็จรูปฐานข้อมูลสำหรับระบบรวมศูนย์การตรวจสอบข้อมูลคดีความและข้อมูลภาครัฐ ... เชื่อมโยง
การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน (Chromebox for Meetings) จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมต่างสำนักงาน (Chromebox for Meetings) จำนวน 3 เครื่อง ... เชื่อมโยง
การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงานและรถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขาของธนาคาร จำนวน 5 คัน วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหารถยนต์ประจำหน่วยงานและรถยนต์ส่วนกลางสำหรับสาขาของธนาคาร จำนวน 5 คัน ... เชื่อมโยง
การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปประเภทชุดโต๊ะทำงานและตู้ไม้เก็บเอกสาร วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวสำเร็จรูปประเภทชุดโต๊ะทำงานและตู้ไม้เก็บเอกสาร ... เชื่อมโยง
ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขารังสิต) ระยะเวลา 3 ปี วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 ราคากลางการจัดหาผู้ให้บริการเช่าพื้นที่สำนักงานสาขาของธนาคาร (สาขารังสิต) ระยะเวลา 3 ปี ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Main Link วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 การจัดหาผู้ให้บริการระบบ Internet Main Link ... เชื่อมโยง
ราคากลางงานจัดหาผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน งานระบบวิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ สำหรับพื้นที่ทำการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2559 ราคากลางงานจัดหาผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน งานระบบวิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ สำหรับพื้นที่ทำการฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Farm Zone) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Firewall สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Farm Zone) ... เชื่อมโยง
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จำนวน 275 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System: IPS) วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559 การจัดหาผู้ให้บริการระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย (Intrusion Prevention System: IPS) ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Modular Automated Processing System วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Modular Automated Processing System ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการจัดพิมพ์และ Encode เช็คของลูกค้าธนาคาร วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการจัดพิมพ์และ Encode เช็คของลูกค้าธนาคาร ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Agent วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบ Agent ... เชื่อมโยง
จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Log Server วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดหาผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์ Log Server ... เชื่อมโยง
การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคางานจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและงานจราจรที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด