ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ กฟอ.ศม.-โครงการเดอะนารา มาสเตอร์พีช เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกฟอ.ศม.-โครงการเดอะนาราเฟอร์เฟค เฟส 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกฟอ.ศม.-บ้านจัดสรรโครงการ บริษัท มีทาวน์ จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kv ใต้แนวสายส่ง 115 kv -บริษัท เมโทรอินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กฟอ.ศม. - โครงการบ้านจัดสรรเดอะนารา เฟส1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กฟอ.ศม. - ปรับปรุงช่วงบ้านนายประทีปถึงบ้านนายสมชายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการบ้านเอื้ออาทรศรีมหาโพสถ ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี เฟส 2 วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการ บ้านจัดสรรลันทาน่า วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. โครงการ เดอะคริสตัล เฟส 2 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. -ไฟสาธารณะช่วงหนองตะโกถึงหนองเสม็ด วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟอ.ศม. - ย้ายแนวฯบ้านคลองลัด ม.4 ต.บ้านทาม วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ทต. - โครงการเดอะไพรวี่คร๊อฟท์ เฟส 2 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีมหาโพธิ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย กฟย.ท่าตูม โครงการจัดสรรกองเงินซิตี้โฮม วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด