ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561 ถึง ปัจจุบัน ไม่มีการประกาศ ประกวดราคา วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาค่าแรงงานขยายเขตฯ กฟอ.ศม.-โครงการเดอะนารา มาสเตอร์พีช เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด