ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้แนว 115 เควี กฟอ.วังน้อย-ทางแยกต่างระดับหนองแค สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ช่วง (D-E) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างย้ายแนวและปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี แยก 5 ขวา-วัดห้วยจระเข้ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 6 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยว ระบบ 22 เควี จำนวน 69 ต้น วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่าย 22 เควีรายปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรง-งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้แนวสายส่ง 115 เควี บริเวณทางแยกต่างระดับหนองแค สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ช่วง 3/4(C-D) วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาติดตั้ง Snake Guard ระบบ 22 เควี จำนวน 601 ต้น ระบบ 115 เควี จำนวน 194 ต้น ไลน์ริมถนนโรจนะ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกอยุธยา วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่ายสามแยกวังน้อย - ตรงข้ามด่านชั่งน้ำหนัก(ขาเข้า) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาเทคอนกรีตหุ้มโคนเสาตอม่อเดี่ยวระบบ 22 เควี ไลน์ฟีดเดอร์ 4,5 สถานีวังน้อย 1 จำนวน 73 ต้น วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 4 รายการ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานจ้างเหมาแรงงาน งานปรับปรุงระบบจำหน่ายแยกสะพานสูง - สามแยกวังน้อย(ขาเข้า) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างรับเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง 22 เควี. ปี 2559 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ คอนสื่อสารฯ พร้อมติดตั้งจำนวน 700 ท่อน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ คอนสื่อสารฯ พร้อมติดตั้งจำนวน 890 ท่อน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานปรับปรุงย้ายแนวระบบจำหน่าย บริเวณ หมู่6 หมู่2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้เป็นรายปี ประจำปี 2558 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด