ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน ไม่มีการประกวดราคา - สอบราคา วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้แนว 115 เควี กฟอ.วังน้อย-ทางแยกต่างระดับหนองแค สถานีไฟฟ้าวังน้อย 2 ช่วง (D-E) วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด