ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ ...
ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง และประกาศราคากลาง
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง www.klaeng.go.th
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ของข้อมูลข่าวสารของราชการ

อ่านต่อ ...
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด