- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 |  4 | 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) (27/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (27 พ.ค. 2563) (27/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๑๓๐๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๔๙-๐๐๐๓ จำนวน ๑ รายการ (13 พ.ค. 2563) (13/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๓-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๘ รายการ (13 พ.ค. 2563) (13/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (7 พ.ค. 2563) (07/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (7 พ.ค. 2563) (07/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ของกองการศึกษา (1 พ.ค. 2563) (01/05/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (จัดซื้อชุดผจญเพลิงและกู้ภัย พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศแบบสะพายหลัง จำนวน ๒ ชุด) (30 เม.ย. 2563) (30/04/2563)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลทับมา (28 เม.ย. 2563) (28/04/2563)
ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่) ของกองคลัง (27 เม.ย. 2563) (27/04/2563)