- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะทรงเหลี่ยม ขนาด 60 ลิตร ฝาทรงสูง แบบผลัก สีแดง พร้อมพ่นสกรีน จำนวน 14 ใบ ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) (30/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผก 9306 ระยอง หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 57 - 0011 ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทสบาล จำนวน 3 รายการ (29 มิ.ย. 2563) (30/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแผ่นพับ ขนาด A4 (21.0 x 29.7 ซม.) กระดาษอาร์มัน 130 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน จำนวน 1,200 แผ่น ตามโครงการคัดแยกขยะอันตรายและขยะติดเชื้อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 2563) (30/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 2,500 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563) (29/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 2,500 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563) (29/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงเคมีดับเพลิง สำหรับเติมถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 7 ถัง และขนาด 20 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล (26 มิ.ย. 2563) (26/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากผ้าสแปนเด็กซ์ (Spandex) ลายการ์ตูน สำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี จำนวน 1,000 ชิ้น (29 มิ.ย. 2563) (26/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (25 มิ.ย. 2563) (25/06/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (25 มิ.ย. 2563) (25/06/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (24 มิ.ย. 2563) (24/06/2563)