- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ส.ค. 2563) (04/08/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ *********** ของโรงเรียนอนุบาลทับมา (23 ก.ค. 2563) (23/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง รหัสครุภัณฑ์ *********** ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา (23 ก.ค. 2563) (23/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดบันทึกเทปวีดีดอตัดสด พร้อมถ่ายทอดสด เพื่อนำเสนอผลงานการประเมินเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563 (21 ก.ค. 2563) (21/07/2563)
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 คัน (20 ก.ค. 2563) (20/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ***********.12 จำนวน 1 เครื่อง ของงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล (17 ก.ค. 2563) (17/07/2563)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา งานจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (14 ก.ค. 2563) (14/07/2563)
http://thapma.go.th/public/procure/data/detail/procure_id/1727 (10/07/2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.0 x 4.0 เมตร เย็บริม เจาะตาไก่ จำนวน 1 ผืน ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ค. 2563) (10/07/2563)
การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ชุดนิทรรศการการลดและคัดแยกขยะ ป้ายพลาสวู้ดและสมุดบัญชีธนาคารขยะ ตามโครงการการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ประจำปี 2563 และลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของจังหวัดระยอง จำนวน 6 รายการ โดยว (03/07/2563)